Connect with us

PARTIES

Rubina Dilaik reception in Mumbai

Abhinav Shukla and Rubina Dilaik had a fabulous reception in Mumbai. Celebrities such as Sargun Mehta, Vivian Dsena, Drashti Dhami, Nia Sharma, Amrita Prakash, Jayati Bhatia, Rashmi Sharma, Pawan Sharma, Vikas Mankatla, Gunjan Mankalta, Vikaas Kalantri, Karan V Grover, Keerti Kelkar, Manish Naggdev, Rajesh Khera, Shakti Arora, Nivedita basu and Ayub Khan graced the party in their fineries.